25 miljoner avsätts till kvinno- och tjejjourer

Socialdepartementet har meddelat att 25 miljoner kronor ska avsättas till kvinno- och tjejjourer i vårbudgeten 2015. Dessutom blir det klart att jourerna kommer att få de tidigare utlovade 100 miljonerna per år för 2016-2019. ” Ett välkommet påskägg”, säger Roks ordförande Karin Svensson.

När regeringens budget föll i december försvann de utlovade 100 miljonerna till landets kvinnojourer för 2015. Men nu är alltså 25 miljoner av dessa tillbaka. Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) välkomnar regeringens beslut.

  – Detta är helt klart ett steg i rätt riktning. Vi behöver en långsiktig finansiering som värnar om vår självständighet och oberoende. Det är orimligt att våra kvinnojourer och tjejjourer har behövt söka pengar till sin egen överlevnad varje år och vår förhoppning är att stödet till vår verksamhet så småningom permanentas, säger Karin Svensson, ordförande på Roks.

Det har ännu inte uttalats hur de nya pengar kommer att fördelas. Nytt är att även tjejjourerna är uttalat inkluderade i satsningen.

Läs hela pressmeddelandet här.

Roks hemsida