36 åtgärder för att uppfylla den 36-åriga Kvinnokonventionen

FNs Kvinnokonvention har nu varit i kraft i 36 år och 2020 ska regeringen ha genomfört Kvinnokommitténs rekommendationer på åtgärder för att uppfylla den.

Nio av tio medlemsstater i FN har förbundit sig att följa Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor som består av 16 huvudartiklar med utgångspunkt att diskriminering av kvinnor sker och bör avskaffas. Kvinnokommittén inom FN granskar staternas arbete och åtaganden för att uppfylla Kvinnokonventionens förpliktelse.

2014 lämnade regeringen in sin senaste rapport över hur de levt upp till Kvinnokonventionen och deras strategier för att genomföra den. Sveriges Kvinnolobby tog tillsammans med CEDAW-nätverket fram en skuggrapport 2016 om kvinnors verklighet i Sverige och brister i det svenska jämställdhetsarbetet.  Redan 2018 ska regeringen lämna in en ny rapport över deras åtgärder i särskilt brådskande frågor som belystes i den senaste granskningen. Sveriges Kvinnolobby har gjort en Att göra- lista med 36 åtgärder för kvinnors rättigheter eftersom vi vill hjälpa regeringen att lyckas genomföra FNs Kvinnokommittés rekommendationer på åtgärder till 2020.

Läs mer om Kvinnokonventionen och vår Att göra-lista här.