Malin Malmström

Malin är professor i Entreprenörskap och innovation vid Luleå tekniska universitet. Hon undersöker finansiering av entreprenörskap. Som forskare fick hon följa med bakom stängda dörrar och kunde sedan visa hur företagande kvinnor får både mindre och färre anslag.

Malin Malmström är nominerad av Winnet Sverige.