Marianne Eriksson

Marianne Eriksson är en av initiativtagarna till och vice ordförande för Tantpatrullen. Hon är tidigare flerårig ledamot i UN Women Sveriges styrelse och var Europaparlamentariker mellan 1995 och 2004. Marianne är nominerad till Sveriges Kvinnolobbys styrelse av Tantpatrullen och valdes in 2021.