Klara K Demokrati är en partipolitiskt oberoende ideell förening för kvinnor som verkar i eller omkring politiken, och för dem som vill skapa bättre förutsättningar för en hållbar demokrati på lika villkor. Klara K Demokrati arbetar för att förbättra, öka och säkerställa kvinnors deltagande i olika demokratiskt valda beslutandeorgan.

Besök webbsidan