WIZO – Women´s International Zionist Organisation, är en politiskt obunden organisation som verkar för ett jämställt samhälle, där män, kvinnor och barn har lika förutsättningar för omsorg och utbildning. WIZO är en del av det svenska civilsamhället och den enda rikstäckande judiska kvinnoorganisationen i Sverige. WIZO finns i hela världen och startade 1920 i London. WIZO utgör ett starkt och viktigt nätverk och för många medlemmar vi den viktigaste länken till sin judiska identitet.

Som medlemsorganisation erbjuder de kulturaktiviteter, utbildning, delaktighet, möten och evenemang. WIZOs syfte är att stärka sina medlemmars identitet och samtidigt bibehålla det kulturarv som WIZO i Sverige är bärare av i mer än 90 år.

Besök webbsidan