Sveriges kvinnolobby SKL

agenda 2030

En stor del av Sveriges Kvinnolobbys arbete med att implementera Kvinnokonventionen handlar även om att säkerställa ett jämställdhetsperspektiv i Agenda 2030. Ökad jämställdhet är nödvändigt för att nå agendans mål och delmål. Vi arbetar därmed för att länka samman implementeringen av Kvinnokonventionen och Agenda 2030.

Agenda 2030 på svenska finns att läsa här

Anna Giotas Sandquist, ordförande i Sveriges Kvinnolobby talar om de globala målen på Forum Jämställdhet 2019.