Agora 2018- Young feminist summer camp

Ansökan är nu öppen till den fjärde upplagan av European Women’s Lobbys (EWL) program Agora som kommer hållas i Bryssel mellan 29 augusti och 2 september.

  • Är du kvinna och feminist mellan 18 till 30 år?
  • Har du erfarenhet från aktivism kopplat till jämställdhet och kvinnors rättigheter?
  • Bor du för tillfället i något EU-land eller något av kandidatländerna till EU?
  • Har du goda kunskaper i engelska?

Då kan du ansöka till EWL:s program Agora!

Agora är ett 5-dagars program som pågår i Bryssel mellan 29 augusti och 2 september. 40 stycken unga kvinnor kommer få möjlighetet att utbyta erfarenheter som aktivister för jämställdhet, nätverka, inspirera och byta kunskap och idéer.

Mer information hittar du här och här ansöker du. Ansök senast 11 maj.

European Women’s Lobby (EWL) är EU:s största paraplyorganisation för kvinnorörelsen. EWL:s uppdrag är att verka för jämställdhet och kvinnors rättigheter i europapolitiken och att fungera som länk mellan det politiska beslutsfattandet och kvinnoorganisationerna i Europa. Sveriges Kvinnolobby är den svenska koordinationen i EWL. Här kan du läsa mer om EWL.