Albanska aktivister & folkvalda om kvinnors rättigheter

Den 21 September bjuder Operation 1325 in till rundaborssamtal om kvinnors mänskliga rättigheter och mingel.

Albaniens jämställdhetsarbete går i rätt riktning och de har en jämn fördelning mellan män och kvinnor i sin regering. Trots framstegen återstår många utmaningar för landet och Operation 1325 samarbetar med en albansk kvinnoorganisation för att öka kunskap, bidra till bättre skydd för kvinnor och öka det politiska deltagandet. I samarbete med UN Women kommer det att finnas möjlighet till samtal med albanska aktivister och folkvalda torsdagen den 21 september klockan 17.30.
Läs mer om evenemanget och anmäl dig här.