Allbrightrapporten 2015 släpps

Färre kvinnor på vd-poster och minskad andel jämställda börsbolag. Det visar nya AllBrightrapporten 2015 som släpptes i dagarna. Rapporten talar ett tydligt språk – näringslivet rasar i jämställdhet. 

Varje år rankar stiftelsen AllBright de svenska börsbolagen från bäst till sämst på att befordra kvinnor till ledningsgrupper. De jämställda bolagen listas på AllBrights vita börslista, de mediokra bolagen placeras på den gråa börslistan och de mansdominerade bolagen hamnar på den svarta börslistan. Granskningen presenteras årligen i AllBrightrapporten som nu är ute för 2015. Årets rapport visar bland annat att:

• Andelen jämställda bolag minskar
• 79 bolag har noll kvinnor i ledningsgruppen
• 71 bolag tar steg i rätt riktning
• Stora bolag bäst på att befordra kvinnor
• Fastighets- och konsumentbranschen toppar branschligan

Läs hela rapporten här!

AllBright arbetar aktivt med opinionsbildning för att påverka beslutsfattare i näringslivet att arbeta medvetet och målinriktat med att öka andelen kvinnor på ledande positioner. AllBright är en partipolitiskt obunden och icke-vinstdrivande stiftelse som arbetar för jämställdhet och diversifiering på ledande positioner i näringslivet.