Etableringslån, yrkesutbildningar och traineejobb. Partierna tävlar om de bästa förslagen för att öka sysselsättningen bland utrikes födda. Men leder åtgärderna till jämställdhet? I Sveriges Kvinnolobbys ekonomiska seminarium i Almedalen analyserar vi integrationspolitiken med fokus på jämställdhet.

Varje år arrangerar Sveriges Kvinnolobby ”Kvinnorörelsens ekonomiska seminarium” i Almedalen. I år samlar vi en grupp experter för att analysera integrationspolitiken med fokus på ekonomisk jämställdhet. Hur väl står sig förslag och reformer för utrikes föddas etablering ur ett jämställdhetsperspektiv? Hur ser vi till att satsningarna kommer kvinnor och män till del på lika villkor? Välkommen!

Inledning
Erik Nilsson, statssekreterare hos arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, presenterar regeringens politik på område
Erik Ullenhag, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna, presenterar deras förslag för jämställd etablering

Panelsamtal
Sineva Ribeiro, ordförande, Vårdförbundet
Ulrika Vedin, utredare, LO
Farida al-Abani, folkhälsovetare, StreetGäris projekt Pensionsrättvisa
Mathias Wahlsten, enhetschef integration och etablering, Arbetsförmedlingen
Moderator: Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Se alla Sveriges Kvinnolobbys aktiviteter under Almedalsveckan här.