Den 7-8 juni ska Sverige förhöras av FN om hur de lever upp till konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Sveriges Kvinnolobby har bidragit till civilsamhällets alternativrapport som skickats till FN:s ESK-kommitté inför förhöret. Arbetet har koordinerats av Fonden för mänskliga rättigheter.

I mars 2015 lämnade regeringen sin rapport om Sveriges åtaganden utifrån Konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ICESCR) till ESK-kommittén. Konventionen handlar bland annat om rätten till mat, hälsa, bostad, utbildning och försörjning genom eget arbete.

Parallellt med regeringens rapportering har civilsamhället sammanställt en alternativrapport om hur Sverige lever upp till konventionen och vilka åtgärder som behövs. Arbetet har letts av MR-fonden som nu skickat alternativrapporten till FN:s ESK-kommitté. Sveriges Kvinnolobby är en av de organisationer som deltagit i arbetet och som står bakom rapporten. Vi har bland annat bidragit till avsnitten om kvinnors rättigheter i asylpolitiken, jämställdhet i arbetslivet, romska kvinnors rättigheter och mäns våld mot kvinnor.

Läs civilsamhällets skuggrapport här. Andra organisationer som står bakom rapporten är bland annat Lika Unika, Rädda Barnen och Handikappförbunden.

Regeringens rapport till ESK-kommittén.

Civilsamhällets skuggrapport.

Mer om förhöret i Genève 7-8 juni.