Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen och Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

Sveriges Kvinnolobby har yttrat sig över förslagen i Ds 2018:17 Ändring av det kön som framgår av folkbokföringen samt Ds 2018:11 Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen.

Läs vårt remissvar vad gäller Ds 2018:17 här & Ds 2018:11 här.