Anne Hellum till CEDAW-kommittén!

Sveriges Kvinnolobby och Norges Kvinnelobby föreslår att norska UD nominerar Anne Hellum som Nordens representant i FN:s Kvinnokommitté.

Norska UD ska föreslå en ny representant till CEDAW-kommittén och vi har idag, tillsammans med vår norska systerorganisation, rekommenderat dem att välja Anne Hellum, professor vid institutet för offentlig rätt vid universitetet i Oslo.

I vår mening är Anne Hellum den bästa tänkbara kandidaten och efter flera år med en manlig representant för Norden är det också dags för en kvinna att ta vid!

Du kan läsa mer om varför vi valt att nominera Hellum HÄR.

Och HÄR hittar du mer information om Sveriges Kvinnolobbys arbete med CEDAW, Konventionen om avskaffandet av all slags diskriminering av kvinnor.