Årlig forskardag om äldre och äldreomsorg

Institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet bjuder in till sin årliga forskardag om äldre och äldreomsorg. Programmet bjuder på en rad olika föreläsningar och seminarier. 

”Nya intima relationer: En resurs för autonomi på äldre dar” och ”Ett gott hem och en bra arbetsplats? En jämförelse av äldreboenden i Sverige och Kanada” är smakprover av de teman som kommer att behandlas av inbjudna professorer, doktorander och docenter under dagen. Det är kostnadsfritt att delta på forskardagen, kom bara ihåg att anmäla dig före den 4 mars till forskardag@socarb.su.se.

Läs gärna mer om programpunkterna och eventet här.