Årliga lönekartläggningar återinförs – viktigt steg för jämställda löner

15:57-rörelsen välkomnar riksdagens beslut att återinföra årliga lönekartläggningar för jämställda löner. Lönekartläggningar är viktiga för att synliggöra och åtgärda löneskillnader mellan könen och 15:57-rörelsen har länge drivit krav på att de ska återinföras. Reglerna införs 1 januari 2017.

Igår röstade riksdagen igenom ändringar i diskrimineringslagen som bland annat innebär att de årliga lönekartläggningarna återinförs. 162 ledamöter röstade ja till förslaget, 112 röstade nej och 41 avstod från att rösta. Reglerna kommer att gälla alla arbetsgivare med minst tio anställda och införs från och med 1 januari 2017.

Återinförandet av de årliga lönekartläggningarna är ett viktigt steg i arbetet för jämställda löner. Fortfarande får kvinnor lägre ingångslöner än män och orättvisan förstärks genom hela arbetslivet. Granskningar har visat att där lönekartläggningar görs är skillnaden mellan mäns och kvinnors löner mindre än där metoden inte används. Bättre systematik i lönekartläggningsarbetet hos arbetsgivare kommer att innebära att många arbetstagare, i de flesta fall kvinnor, får sina löner justerade.

15:57-rörelsen gläds åt beslutet om årliga lönekartläggningar som kan innebära att utvecklingen mot jämställda löner snabbas på. Men vårt arbete för ekonomisk jämställdhet slutar förstås inte här. Den genomsnittliga löneskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige är 13,2 procent. Omräknat i tid innebär det att kvinnor arbetar gratis efter klockan 15:57, räknat på en arbetsdag mellan klockan 8 och 17. 15:57-rörelsen kommer att finnas tills dess kvinnor får betalt till kl. 17:00.

För att ytterligare öka takten för jämställda löner kräver vi:

  1. En mer jämställd föräldraförsäkring
  2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer
  3. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas

Läs mer om 15:57-rörelsens arbete här.

Läs mer om riksdagens beslut här.