Årsmöte Operation 1325!

Datum 26 mar 2022

Tid 10:00 - 12:00

Välkomna på Operation 1325:s årsmöte 2022.

Anmälan för deltagande görs senast 20 mars via mejl till info@operation1325.se

De har förhoppningen att mötet ska ske fysiskt.