Åsa Regnér leder Sveriges delegation på CSW

Idag, 9 mars, börjar FN:s Kvinnokommissions (CSW) årliga toppmöte i New York. Jämställdhetsminister Åsa Regnér leder den svenska delegationen. Sveriges Kvinnolobby finns representerade i delegationen tillsammans med fyra andra civilsamhällsorganisationer, tjänstemän från Regeringskansliet, SIDA samt riksdagsledamöter.

Under veckan kommer Åsa Regnér att hålla tal i generalförsamlingen, delta i ett flertal högnivåmöten, ha bilaterala samtal samt medverka i paneler.

Läs hela pressmeddelandet här.

CSW 2015 – FN:s 59:e Kvinnokommission