Att upptäcka och förebygga kvinnlig könsstympning

Datum 07 feb 2020

Tid 13.15 - 16:00

Plats Uppsala Stadsbibliotek

Address Uppsala Stadsbibliotek, Mallas sal

Arrangörer: TRIS och Uppsala Stadsbibliotek Föreläsningen genomförs inom ramen för TRIS IOP med Uppsala kommun

Att upptäcka och förebygga kvinnlig könsstympning

  • Hur upptäcker och hjälper vi flickor som riskerar att utsättas eller som har utsatts för könsstympning?
  • Vilket ansvar har samhället?
  • Vad kan skolan göra?

Petra Blom är samordnare för att motverka våld mot barn och unga i Norrköpings kommun. Petra är en mycket uppskattad föreläsare som har mångårig erfarenhet, inom bland annat elevhälsan, av att arbeta med flickor och kvinnor som utsatts för könsstympning. Föreläsningen är riktad till dig som arbetar med barn och unga inom skola eller socialtjänst.

Anmälan

Anmälan senast 30 januari till info@tris.se