På onsdag presenteras regeringens utredning om surrogatmödraskap, och motståndet mot denna form av handel med kvinnor och barn växer. Läs artikeln av Berit Rollén fd statssekreterare och landstingsdirektör samt Monika Olin Wikman fd landstingsdirektör och jurist i Sydsvenskan idag.

Att andra länder beter sig omoraliskt och oetiskt eller att svenskar köper barn via surrogatmödraskap medför inte att Sverige har skyldighet att acceptera det, skriver Berit Rollén och Monika Olin Wikman. Surrogatmödraskap likställer kvinnor och kvinnors kroppar med behållare eller maskiner, som ska producera en vara, ett barn. Barn som omedelbart efter födelsen skiljs från produktionsmiljön/sin mamma och överlämnas till beställarna/köparna.

I artikeln efterfrågas en kraftigt motstånd mot både kommersiellt och altruistiskt surrogatmödraskap, med motiveringen att båda skymfar människovärdet. Författarna tar upp moraliska och etiska aspekter liksom de praktiska problem en legalisering skulle innebära.

Läs hela artikeln här.

Läs mer om Sveriges Kvinnolobbys arbete mot surrogatmödraskap här.