Åtstramningar i flyktingpolitiken kommer att slå hårt mot kvinnor och barn

Imorgon röstar riksdagen om att införa tidsbegränsade uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget innebär att rätten till anhöriginvandring begränsas och att försörjningskraven skärps. Sveriges Kvinnolobby är starkt kritiska till de föreslagna lagändringarna som om de införs kommer att drabba kvinnor och barn hårt. Vi uppmanar riksdagen att rösta nej till åtstramningarna i flyktingpolitiken.

70 procent av de asylsökande vuxna och 90 procent av de ensamkommande barnen som kom till Sverige i fjol var pojkar och män. Lagom till att kvinnor och barn påbörjar sina resor för att återförenas med familjemedlemmar begränsas nu anhöriginvandringen.

De föreslagna lagändringarna strider mot asylrätten och internationella konventioner, däribland FN:s Kvinnokonvention, och är inte förenliga med en feministisk utrikespolitik. För att undsätta kvinnor och barn borde regeringen istället göra allt de kan för att de på ett säkert och lagligt sätt ska kunna ta sig till Sverige.

Sveriges Kvinnolobby förordar ett ökat antal kvotflyktingar och att kvinnor och flickor prioriteras. Kvinnors och flickors särskilda asylskäl måste erkännas, exempelvis vid flykt undan hot, förföljelse, våld eller diskriminering. Vi anser att familjeåterföreningen tvärtom borde öppnas upp så att fler kan återförenas med sina familjer i Sverige.

Fler krav för att säkra kvinnors rättigheter i asyl- och migrationspolitiken hittar du i Sveriges Kvinnolobbys Att göra-lista till regeringen, läs listan här.

Voteringen om regeringens förslag till lag om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige och föreslagna följdändringar äger rum den 21 juni. Ändringarna föreslås träda i kraft den 20 juli 2016 och gälla i tre år. Mer information hittar du här.