BEIJING+20: Kvinnors och flickors kroppar- sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter

Sveriges Kvinnolobbys Beijing+20-kampanj har i april temat Kvinnor och flickors kroppar – sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter. Kvinnors rätt att bestämma över sina egna kroppar är grundläggande för att uppnå ett jämställt samhälle.

I de flesta länder och kulturer nekas kvinnor full rätt till sina kroppar. Detta trots att FN:s Kvinnokommission slår fast att kvinnors sexuella rättigheter är mänskliga rättigheter.

Inom hälso- och sjukvården är mannen fortfarande i hög utsträckning norm, till exempel när ny medicin ska tas fram. Undersökningar visar också att sjukdomar som män drabbas av får mer resurser än forskning och behandling av sjukdomar som drabbar kvinnor.

Sexuella rättigheter handlar inte bara om tillgången till relevant hälsovård och information, utan också rätten att slippa mötas av objektifiering och stereotypa ideal i media och i det offentliga rummet. För att motverka detta har Sveriges Kvinnolobby tagit initiativ till kampanjen Reklamera, som uppmanar till handling och lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam. Objektifieringen av kvinnor och sexualiseringen av samhället påverkar både män och kvinnor. Idag leder orimliga prestationskrav ofta till psykisk ohälsa, ätstörningar och annat självskadebeteende hos unga kvinnor.

Att stärka kvinnors och flickors psykiska och fysiska hälsa är en förutsättning för att de ska kunna åtnjuta sina fulla mänskliga rättigheter.

Därför kräver vi att: 

  • Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam.
  • Lagstiftning mot surrogatmödraskap.
  • Regeringen utreder och begränsar spridning av pornografi.
  • Sexköp utomlands kriminaliseras.
  • Samtyckeslag och obligatoriska utbildningar om sexuella övergrepp för åklagare och domare som hanterar sexualbrott.
  • Medel till könsspecifik forskning och kunskap om hur sjukdomar och ohälsa drabbar kvinnor.
  • Regeringar och ansvariga myndigheter garanterar obligatorisk sexualundervisning, moderna och tillgängliga preventivmedel, aborter och trygga graviditeter.

MER PÅ TEMAT Kvinnors och flickors kroppar:

European Women´s Lobbys Beijing+20 kampanj ”Women and Health”.

Nordiskt Forums slutdokument.

Temat Kvinnor och flickors kroppar – sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter är en del av Sveriges Kvinnolobbys kampanj Beijing+20 som pågår under 2015. För att uppmärksamma de krav som Pekingplattformen formulerade för redan 20 år sedan, och som fortfarande är långt ifrån uppfyllda, uppmärksammar vi varje månad ett av plattformens 12 områden.

Catharine MacKinnons tal ”Rape Redefined”  under Nordiskt Forum 2014.

Vi vill att 2015 ska bli ett år av handling och förändring i rätt riktning – hjälp oss gärna att sprida månadens tema i sociala medier under #Beijing20!

VÅR BEIJING+20-KALENDER:

Januari: Feministisk ekonomi

Februari: Politiskt deltagande och samhällsutveckling

Mars: Asyl och migration

April: Kvinnors och flickors kroppar  – sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter

Maj: Ny teknologi och media.      

Juni: Miljö, klimat och hållbar utveckling

Juli: Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär.

Augusti: Omsorgsarbete och välfärdssamhälle

September: Fred och säkerhet

Oktober: Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering

November: Våld mot kvinnor och flickor

December: Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter