BEIJING+20: Ny teknologi och media

Sveriges Kvinnolobbys Beijing+20-kampanj har i maj temat Ny teknologi och media. Att öka kvinnors inflytande inom media är ett måste i ett allt mer mångfacetterat och växande medielandskap.

Kvinnor är mindre synliga i media än män. Forskning visar att kvinnor utgör cirka 30 procent av de som syns och kommer till tals i nyhetsmedier. Lika deltagande och representation av kvinnor i media är avgörande för det demokratiska samtalet.

Den nya tekniken har förändrat hur vi presenterar och konsumerar nyheter. Samtidigt finns en negativ tendens att den snabba tekniska utvecklingen ökar skillnaderna mellan kvinnors och mäns delaktighet. Diskussionen på internet är också oreglerad och kan bli hätsk. Organiserade sexistiska trakasserier på internet hotar kvinnors egenmakt och är ett sätt att tysta kvinnors röster i det offentliga rummet. Vi måste diskutera hur vi kan balansera yttrandefrihet med rätten till privatliv och regleringen av näthat mot kvinnor.

Att stärka kvinnors roll och inflytande inom media är avgörande för kvinnors rättigheter.

DÄRFÖR KRÄVER VI ATT: 

  • Regeringar utarbetar årliga mediebarometrar som dokumenterar kvinnors deltagande i medierna.
  • Statskontrollerade medier ges i uppdrag att skapa jämställdhet genom modeller för icke-stereotyp representation.
  • Skolmyndigheter och utbildningar med inriktning på medier genomför insatser mot unga människor som mediekonsumenter.
  • Lagstiftning mot könsdiskriminerande reklam införs.
  • De nordiska regeringarna utarbetar effektivare lagföring av kränkningar i sociala medier och inrättar en självständig klagoinstans för diskriminering av kvinnor i medier.

MER PÅ TEMAT ny teknologi och media:

European Women´s Lobbys Beijing+20-kampanj ”A fair & equal representation of women in the media in Europe”.

Nordiskt Forums slutdokument.

Temat Ny teknologi och media är en del av Sveriges Kvinnolobbys kampanj Beijing+20 som pågår under hela 2015. För att uppmärksamma de krav som Pekingplattformen formulerade för redan 20 år sedan, och som fortfarande är långt ifrån uppfyllda, uppmärksammar vi varje månad ett av plattformens 12 områden.

Se ”Watch, read, share, like. – The role of media, social media and the internet for gender equality” från Nordiskt Forum.

Vi vill att 2015 ska bli ett år av handling och förändring i rätt riktning – hjälp oss gärna att sprida månadens tema i sociala medier under #Beijing20!

VÅR BEIJING+20-KALENDER:

Januari: Feministisk ekonomi

Februari: Politiskt deltagande och samhällsutveckling

Mars: Asyl och migration

April: Kvinnors och flickors kroppar  – sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter

Maj: Ny teknologi och media.      

Juni: Miljö, klimat och hållbar utveckling

Juli: Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär.

Augusti: Omsorgsarbete och välfärdssamhälle

September: Fred och säkerhet

Oktober: Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering

November: Våld mot kvinnor och flickor

December: Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter