Beijing+25 uppskjutet till 2021

På grund av rådande världsläge har UN Women beslutat om att skjuta upp firandet av Beijing+25 som skulle äga rum i Mexico och Paris under våren och sommaren. Mötet, som går under namnet ”Generation Equality”, kommer att hållas i början av 2021, men ännu är inget datum satt. Läs mer här.

Just nu pågår arbetet med att formera så kallade ”Action coalitions” som ska arbeta för att förbättra kvinnors rättigheter utifrån sex teman: Våld, ekonomi, SRHR, klimat, teknologi och feministisk organisering. Sveriges Kvinnolobby har ansökt om att ingå i arbetet.

Läs mer om arbetet med Action coalitions här.