Beskedet: Alla kvinnor ska ha en barnmorska under hela förlossningen

Efter otaliga larm och ett år av protester från födande kvinnor, kvinnoorganisationer och barnmorskor har regeringen och SKL äntligen kommit överens om hur budgetsatsningarna till förlossningsvården ska användas. Sveriges Kvinnolobby välkomnar beskedet om att alla kvinnor ska ha en barnmorska som stöd under hela förlossningen. Nu krävs skärpt uppföljning så att landsting och förlossningskliniker faktiskt lever upp till detta grundläggande krav.

Idag presenteras den överenskommelse där regeringen och SKL bland annat enats om att alla födande kvinnor ska veta att det finns plats för dem före och efter förlossning, och att alla ska ha en barnmorska som stöd under hela förlossningen. Detta kan tyckas vara grundläggande krav i ett välfärdsland som Sverige, men är tyvärr något som landstingen idag misslyckas med att leva upp till i stora delar av landet.

Sveriges Kvinnolobby har granskat hur de tidigare budgetsatsningarna på förlossningsvården har använts och sett att de inte gått till att anställa den personal som behövs. Tvärtom får landets barnmorskor ta hand om allt fler gravida och födande kvinnor, samtidigt som antalet förlossningsplatser och tiden kvinnor får stanna på BB sjunker.

Vi välkomnar därför överenskommelsen och att regeringen och SKL lyssnat på alla de födande kvinnor, kvinnoorganisationer och barnmorskor som länge vittnat om det ohållbara läget i förlossningsvården. Nu måste man också se till att landstingen faktiskt lever upp till kraven och säkerställer att alla kvinnor får en trygg och säker förlossning!

Mer läsning
Sveriges Kvinnolobbys granskning Med rätt att föda och våra krav för en stärkt förlossningsvård.
Beskedet om att alla födande kvinnor ska ha en barnmorska som stöd under hela förlossningen.
Regeringens och SKL:s överenskommelse om hur medlen ska användas.
Fördelningen av medlen till landstingen.

Att föda_kampanjbilder 5 krav