Sveriges kvinnolobby SKL

Bli medlem i Sveriges Kvinnolobby!

Sveriges Kvinnolobby har 47 medlemsorganisationer. Vi vill representera hela Sveriges kvinnorörelse och välkomnar därför fler ideella kvinnoorganisationer att ansöka om medlemskap. Övriga organisationer eller enskilda individer som stödjer Sveriges Kvinnolobbys ändamål är välkomna som systerskapare. Se nedan för information om hur ni ansöker om medlemskap. För mer information om vår verksamhet, se våra stadgar.

medlemskap

Medlemskap i Sveriges Kvinnolobby ges till ideella kvinnoorganisationer som bygger på demokratisk grund och är partipolitiskt obundna. Medlemsorganisationen ska acceptera och verka för Sveriges Kvinnolobbys ändamål. Med kvinnoorganisation avses en organisation där minst 80 procent av medlemmarna är kvinnor.

Ansök om medlemskap genom att skicka följande dokument till info@sverigeskvinnolobby.se tillsammans med en kort motivering till varför ni vill bli medlemmar i kvinnorörelsens paraplyorganisation

  • Ert senaste årsmötesprotokoll
  • Konstituerande protokoll
  • Era Stadgar
  • Er senaste verksamhetsberättelse

Medlemsavgiften sätts in på Bankgiro 142-5198 efter att styrelsen gett besked om godkännande.

Medlemsavgift för organisationer med färre än 3000 medlemmar – 600 kr/år.
Medlemsavgift för organisationer med 3000 medlemmar eller fler – 3 000 kr/år.