Sveriges kvinnolobby SKL

Bli medlem i Sveriges Kvinnolobby!

Sveriges Kvinnolobby har 47 medlemsorganisationer. Vi vill representera hela Sveriges kvinnorörelse och välkomnar därför fler ideella kvinnoorganisationer att ansöka om medlemskap. Övriga organisationer eller enskilda individer som stödjer Sveriges Kvinnolobbys ändamål är välkomna som systerskapare. Fyll i din ansökan härFör mer information om vår verksamhet, se våra stadgar.

medlemskap

Medlemskap i Sveriges Kvinnolobby ges till ideella kvinnoorganisationer som bygger på demokratisk grund och är partipolitiskt obundna. Medlemsorganisationen ska acceptera och verka för Sveriges Kvinnolobbys ändamål. Med kvinnoorganisation avses en organisation där minst 80 procent av medlemmarna är kvinnor.

Ansök om medlemskap genom att fylla i frågorna i formuläret som du hittar via knappen nedan. Skicka därefter årsmötesprotokoll, namnlista på styrelsen efter konstituering, stadgar och senaste verksamhetsberättelse till info@sverigeskvinnolobby.se eller Sveriges Kvinnolobby, Karlbergsvägen 86A, 113 45 Stockholm.

Medlemsavgiften sätts in på Bankgiro 142-5198 efter att styrelsen gett besked om godkännande.

Medlemsavgift för organisationer med färre än 3000 medlemmar – 600 kr/år.
Medlemsavgift för organisationer med 3000 medlemmar eller fler – 3 000 kr/år.

Ansök om medlemskap här