Frukostseminarium: kvinnors inflytande i EU

Den 8 maj arrangerar Svenska Kvinnors EuropaNätverk (SKEN) frukostseminariet Kvinnors inflytande kan öka demokratin i EU i samband med Europadagen. Under seminariet lanseras även boken Kvinnornas EU.

Under seminariet kommer inbjuden panel bland annat att diskutera vilka beslut som kan ge kvinnor ökat inflytande och hur jämställdhet kan minska det demokratiska underskottet i EU.

Medverkande: Camilla Wagner, 1,6 miljonerklubben, Efraim Gomez, EU-kansliet, Jenny Sonesson, socionom och Gabriele Winai Ström, SKEN.

Moderator: Jacob Schulze journalist

I samband med seminariet lanserar SKEN sin bok Kvinnornas EU?. Boken markerar tjugo år av verksamhet för att öka kunskapen hos kvinnor i Sverige om EU och hur de strategiskt drivit frågor för ökad jämställdhet och kvinnors inflytande i EU-frågor.

Under eventet kan du även passa på att bli medlem för 100 kronor. I priset ingår SKEN:s nya bok.

Läs mer om Svenska Kvinnors EuropaNätverk och frukostseminariet här.