CEDAW-nätverket ställer krav på svenska regeringen

I juli har FN:s Kvinnokommitté ett förberedande möte inför granskningen av hur den svenska regeringen implementerat Kvinnokonventionen. Med anledning av detta har CEDAW-nätverket sammanställt ett dokument med särskilt brådskande punkter som regeringen måste åtgärda för att leva upp till sina åtaganden i Kvinnokonventionen.

I september 2014 lämnade regeringen sin senaste rapport om hur implementeringen av Kvinnokonventionen sett ut i Sverige till FN:s Kvinnokommitté. Vid sidan av Sveriges officiella rapportering genomför den svenska kvinnorörelsen skuggrapporter för att ur sitt perspektiv återge kvinnors situation i Sverige. Dessa tas fram av CEDAW-nätverket.

CEDAW-nätverket bildades 1998 och består av ett tjugotal kvinnoorganisationer med uppgiften att sammanställa skuggrapporter. Sveriges Kvinnolobby koordinerar nätverket. En skuggrapport ger en överblick av var Sverige brister i sitt jämställdhetsarbete och presenterar handlingsstrategier för ökad jämställdhet.

I februari och mars 2016 ska den svenska regeringen förhöras av FN:s Kvinnokommitté i Genève. Den 27-31 juli 2015 har Kvinnokommittén ett förmöte där de tar fram riktning och frågor inför förhöret av Sverige och de andra länder som är uppe för granskning. Inför detta förmöte har CEDAW-nätverket sammanställt ett dokument (s.k. list of issues) med särskilt brådskande punkter som regeringen måste ta tag i för att leva upp till FN:s Kvinnokonvention. Dokumentet har skickats till Kvinnokommittén.

Under hösten fortsätter CEDAW-nätverket sitt arbete med att sammanställa en skuggrapport av regeringens rapport.

CEDAW-nätverkets sammanställning med brådskande punkter

Sveriges 8:e och 9:e rapport till CEDAW-kommittén

Mer om Kvinnokonventionen och skuggrapportering