CEDAW skuggrapport till FN:s Kvinnokommitté (2007)

Sammanställd av Sveriges Kvinnolobby tillsammans med CEDAW-nätverket.

The Swedish CEDAW Report 2007