Commission on the Status of Women 2016

Den 14 mars inleds den 60:e upplagan av CSW, Commission on the Staus of Women, vid FN i New York. Sveriges Kvinnolobby är på plats.

Det prioriterade temat för årets CSW är kvinnors rättigheter kopplat till hållbar utveckling. Sveriges Kvinnolobby finns representerade i regeringens delegation som leds av Jämställdhetsminister Åsa Regnér. Vi kommer också att arrangera ett seminarium om ekonomiska drivkrafter bakom handel med kvinnors kroppar tillsammans med Roks och Unizon. Läs mer här.

Inför CSW har Sveriges Kvinnolobby, den europeiska kvinnolobbyn och flera andra organisationer gjort ett skriftligt uttalande. Tillsammans kräver vi att FN:s medlemsstater har ett jämställdhetsperspektiv i alla insatser för flyktingar. Fred och säkerhet för alla, kvinnor och män, pojkar och flickor, är en förutsättning för hållbar utveckling.

Sveriges Kvinnolobbys skriftliga uttalande inför CSW 60

Mer om CSW 60

NGO-programmet på CSW 60