Commit, Accelerate, Invest – upptrappning inför CSW

Inför det årliga toppmötet för kvinnors rättigheter, CSW, går European Women’s Lobby ut med ett tydligt meddelande till FN:s medlemsländer: förbind er till Pekingplattformen och se till att den implementeras!

I år är det 20 år sedan Beijing Platform for Action antogs på kvinnovärldskonferensen i Peking. Inför FN:s kommande Kvinnokommission (CSW) ska medlemsstaterna anta en politisk deklaration som betonar handlingsplanens giltighet och betydelse. För att påskynda och uppmärksamma arbetet med kvinnors rättigheter startar EWL nu kampanjen Commit, Accelerate and Invest:

  • COMMIT to the realisation of the Beijing Platform for Action.
  • ACCELERATE the implementation of all women’s rights instruments, especially the Beijing Platform for Action and CEDAW, and of existing regional and national laws and programmes on women’s and girls’ rights and gender equality.
  • INVEST in women’s and girls’ rights, and in women’s organisations.

EWL vill få medlemsstaterna att erkänna CSW:s viktiga roll i att stärka kvinnors rättigheter och skickar även ett brev till det lettiska ordförandeskapet för EU med uppmaningen att driva frågan framåt i EU:s deklaration.

Delta du med i kampanjen! Sprid #CommitAccelerateInvest #Beijing20 #CSW59 i sociala medier och var med och uppmärksamma det kommande kvinnotoppmötet!

CSW 2015 – FN:S 59:E KVINNOKOMMISSION

Varje år samlas FN:s medlemsländer i FN:s högkvarter för att sätta globala mål och formulera konkreta åtgärder för att främja jämställdheten världen över. Den 59:e kommissionen för kvinnors rättigheter äger rum i New York 9-20 mars 2015. Under rubriken Beijing+20 ska konferensen utvärdera vad som hänt med kvinnors rättigheter runt om i världen sedan den senaste kvinnovärldskonferensen hölls i Peking 1995. Läs mer här.

Mer om EWL: kampanj.