Dags att införa en jämställdhetsmyndighet!

Sveriges Kvinnolobby och Män för Jämställdhet välkomnar förslaget om en jämställdhetsmyndighet. Men vi är otåliga – nu är det dags för ett genomförande!

Sveriges Kvinnolobbys ordförande Clara Berglund och Män för Jämställdhets generalsekreterare Tomas Agnemo kommenterar jämställdhetsutredningens förslag om en särskild myndighet för jämställdhet i en intervju på Dagens Arena.

En jämställdhetsmyndighet har redan föreslagits i fyra tidigare utredningar, efter liknande argumentation – nu är det dags för ett verkligt genomförande.

– Regeringen har ett antal utredningar på sitt bord, och nu måste de omsättas i politik. Men om man bestämmer sig för att skapa en jämställdhetsmyndighet så är det nödvändigt att den dels få ett brett uppdrag och dels får resurser nog för att kunna genomföra det, säger Tomas Agnemo.

– Om det ändå inte blir av – då kan man ju fråga sig varför man ens gör de här utredningarna, tillägger Clara Berglund.

Läs artikeln här.