Dags att skala upp jämställdhetspolitiken!

Idag presenterade Jämställdhetsutredningen sina förslag för ett bättre genomförande av jämställdhetspolitiken. Sveriges Kvinnolobby välkomnar att utredningen föreslår en särskild myndighet för jämställdhet.

Jämställdhetsutredningen (SOU 2015:86) har haft till uppdrag att utvärdera utvecklingen för jämställdhet de senaste tio åren. Utredningens slutsatser bekräftar att det har saknats en samordning och uppföljning av jämställdhetspolitiken och att de insatser som gjorts de senaste tio åren inte har åstadkommit de strukturella förändringar som behövts. För att råda bot på detta föreslår utredningen att en jämställdhetsmyndighet ska etableras.

– Regeringen har nu chans att göra ett avtryck i jämställdhetspolitiken. Jämställdhet är en del av lösningen på samhällets utmaningar. Om regeringen tror på det så måste jämställdhetspolitiken samordnas, stöttas och följas upp. För att lyckas är det en förutsättning att ha en myndighet med ansvar för genomförandet av jämställdhetspolitiken, säger Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnolobby.

Utredningen föreslår också att de nuvarande delmålen om jämställdhet behålls, men kompletteras med två nya delmål för utbildning respektive hälsa, vård och omsorg.

– Så länge män fortsätter dominera på maktpositioner, den ekonomiska ojämställdheten består, mäns våld mot kvinnor inte minskar och kvinnor fortsätter att utföra majoriteten av det obetalda hem- och omsorgsarbetet behöver vi ha kvar de nuvarande målen. Det är viktigt att det strukturella arbetet med såväl det gamla som de nya målen får ny fart, säger Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnolobby.

Kontakt för kommentarer:

Clara Berglund, ordförande, Sveriges Kvinnolobby: 070-756 77 91

Jämställdhetsutredningens betänkande:

”Mål och myndighet – en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken” (SOU 2015:86)

Mer läsning:

Sveriges Kvinnolobby har länge krävt att en Jämställdhetsmyndighet inrättas. Läs vår artikel i DN Debatt från den 12 maj 2015 här.

Pressmeddelandet på Mynewsdesk.