Regeringen bör tydliggöra sin ståndpunkt och föra fram sexköpslagen i förhandlingarna under det pågående mötet om HIV/AIDS i FN skriver Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund i Göteborgs-Posten idag.

Just nu pågår ett FN-toppmöte om bekämpandet av HIV/aids. Arbetet med att bekämpa spridningen har blivit en arena för krafter som vill legalisera sexköp. Bakgrunden är att HIV/aids är mer utbrett bland personer som utnyttjas i prostitution, eftersom denna grupp löper större risk att smittas av sexuellt överförbara sjukdomar. Detta beror bland annat på att sexköpare ofta är beredda att betala mer för att slippa kondom och att hot om våld försätter personer i prostitution i en väldigt utsatt position.

Detta tragiska samband används som ett argument för att legalisera sexköp. Legaliseringsförespråkare menar att det blir lättare att informera om kondomanvändning om sexköp och prostitution är lagligt.

Att säga att legalisering av sexköp skulle stoppa spridningen av HIV/aids är felaktigt. Det är väl känt bland polis, kvinnoorganisationer och andra sociala insatser för personer i prostitution att sexköpare inte vill använda kondom. Om kvinnan säger nej till oskyddat sex erbjuder köparen mer pengar. Problemet i systemet med prostitution är inte bristen på kunskap om kondomanvändning, utan bristen på jämställdhet.

Oförenligt med mänskliga rättigheter

Det bästa sättet att minska HIV/aids bland personer i prostitution är att minska sexköpen. Detta är i enlighet med den svenska sexköpslagen och bör vara regeringens hållning under FN-mötet. Prostitution bidrar till spridningen av HIV/aids och är dessutom oförenligt med mänskliga rättigheter.

Folkhälsominister Gabriel Wikström har bjudit med sig tre organisationer som motarbetar den svenska sexköpslagen och vill legalisera sexköp. Att RFSL, RFSU och HIV Sverige ingår i regeringens delegation och ska bistå Sverige i förhandlingarna under FN-mötet förutsätter att regeringen har en tydlig linje. Islands regering har reagerat mot synen på prostitution inom UNAIDS och tagit fram en egen ståndpunkt. Den svenska feministiska regeringen borde inte vara sämre. Vilken linje kommer Sverige att driva?

Clara Berglund

generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Läs artikeln i Göteborgs-Posten här.