Debatt i P1 om ojämställda löner inom bristyrken

En ny rapport undersöker löneläget inom några bristyrken och visar att kvinnors löner hålls nere, trots stora arbetskraftsbehov. Idag medverkade Sveriges Kvinnolobbys generalsekreterare Clara Berglund i P1-morgon för att diskutera rapporten.

  • Sveriges Kvinnolobby konstaterar i en ny rapport att när det är brist på arbetskraft i mansdominerade yrken pressas lönerna upp. Men detsamma gäller inte för kvinnor, som till exempel nu när det är stor brist på undersköterskor.
  • Hur kan det här komma sig, och är lönerna som vi ser i dag rimliga?
  • Debatt mellan Clara Berglund, generalsekreterare för paraplyorganisationen Sveriges Kvinnolobby och Caspian Rehbinder, programansvarig Arbetsmarknad på marknadsliberala tankesmedjan Timbro.

Hör inslaget i P1-morgon här.

Läs mer om rapporten här.

Läs även vår debattartikel i Dagens Arena här.