Vår kritik handlar om synen på sexköpslagen

Artikeln publicerades i Dagens Samhälle den 9 juni 2016.

Sveriges Kvinnolobby ifrågasätter inte kunskapen som Hiv-Sverige, RFSL och RFSU har om hiv-arbete. Vad vi vill synliggöra är att dessa tre organisationer aktivt motarbetar och verkar för att riva upp den svenska sexköpslagen. Läs vår replik i Dagens Samhälle.

Hiv-Sverige, RFSL och RFSU skriver i dag i Dagens Samhälle att Sveriges Kvinnolobby förringar deras kunskap om hiv/aids. Bakgrunden är att vi under veckan kritiserat regeringen för att de bjudit med sig organisationer som vill legalisera sexköp till det pågående FN-toppmötet där synen på prostitution kommer att vara en av de stora frågorna.

Sveriges Kvinnolobby ifrågasätter inte den kunskap organisationerna har om hiv-arbete. Vad vi vill synliggöra är att dessa tre organisationer aktivt motarbetar och verkar för att riva upp den svenska sexköpslagen. Vi vill belysa att arbetet med att bekämpa hiv/aids har blivit en arena för att driva igenom legalisering av sexköp och att den svenska regeringen tydligt måste hävda sexköpslagen i förhandlingarna på FN-toppmötet.

Företrädare för Hiv-Sverige, RFSL och RFSU skriver att vissa grupper är mer riskutsatta än andra, ”däribland unga kvinnor och flickor, män som har sex med män, transpersoner och människor som säljer sex”. Det stämmer. Exempelvis löper en kvinna i prostitution 14 gånger högre risk att smittas av hiv/aids än motsvarande grupp kvinnor som inte är i prostitution.

Men att påstå att legalisering av sexköp och information om kondomanvändning skulle hjälpa dessa utsatta grupper är naivt. Det är väl känt bland polis, kvinnoorganisationer och andra sociala insatser för personer i prostitution att sexköpare inte vill använda kondom. Om kvinnan säger nej till oskyddat sex erbjuder köparen mer pengar eller använder hot om våld.

Problemet i systemet med prostitution är inte bristen på kunskap om kondomanvändning, utan bristen på jämställdhet. Det bästa sättet att skydda utsatta grupper i prostitution och att minska spridningen av hiv/aids är att minska sexköpen. Därför måste regeringen hävda den svenska sexköpslagen under det pågående FN-mötet. Allt annat är oförenligt med mänskliga rättigheter.

Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby

Mer läsning: Legaliserat sexköp minskar inte spridningen av HIV, Göteborgs-Posten 8 juni 2016