Debattartikel angående CSW:s politiska deklaration

Den politiska deklaration som togs fram i samband med FN:s 59:e Kvinnokommission brister i sin ambition och framåtblickande. Det skriver European Women´s Lobby (EWL) i ny debattartikel riktad gentemot FN:s medlemsstater. Sveriges Kvinnolobby är en av de organisationer som har skrivit under artikeln. 

I artikeln belyser EWL den bristfälliga inkluderingen av kvinnoorganisationer i framtagandet av den politiska deklarationen samt avsaknaden av ett erkännande av den roll kvinno- och feministiska organisationer haft i förverkligandet av kvinnors mänskliga rättigheter. Kritik riktades även mot frånvaron av tydliga direktiv för att avskaffa alla former av våld mot kvinnor och hur man ska garantera och främja kvinnors och flickors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter.

I debattartikeln ber man FN: s medlemsstater att erkänna den normsättande roll CSW har i frågor om jämställdhet och kvinnors rättigheter och att man åtar sig och agerar för implementeringen av Handlingsplanen från Peking.

Läs hela debattartikeln – CSW59 Political Declaration: Women’s organisations in Europe and North America call on UN member states to Commit, Accelerate and Invest in women’s and girls’ human rights.