Delta i One Billion Rising

Den 14 februari deltar människor värden över i kampanjen One Billion Rising för att kräva ett slut på våld mot kvinnor och flickor. One Billion Rising är kraftsamling för ett säkert och tryggt samhälle utan våld.

En av tre kvinnor i världen utsätts för våld. Det motsvarar en miljard kvinnor. I Europa dör 7 kvinnor varje dag av våld i hemmet och en av tio är offer för sexuellt våld. One Billion Rising syftar till att ge dessa kvinnor upprättelse. Den 14 februari samlas människor över hela världen utanför domstolsbyggnader, polisstationer, myndigheter, arbetsplatser, kyrkor, hem m.m.

Hur ser rättvisa ut för dig, i din stad? Läs mer om kampanjen och hur du deltar här.

Den 14 februari arrangerar den europeiska kvinnolobbyn en manifestaion utanför Palais de Justice i Bryssel och en aktivitet i Europaparlamentet. Läs mer här.