Den europeiska kvinnorörelsens krav inför COP21

Klimathotet är en av de stora utmaningar som världen står inför, och det rör oss alla. Kvinnor och män påverkas av och påverkar klimatet på olika sätt. I alla länder har kvinnor och kvinnors organisering stor betydelse för klimaträttvisa, vilket uppmärksammades under COP20 i Lima 2104. Kvinnor utgör hälften av världens befolkning och det är därför en självklarhet att vår planet inte kan räddas utan kvinnors ledarskap och fulla deltagande i strategier för en hållbar värld.

Inför det 21:a klimattoppmötet som inleds i Paris på måndag kräver Sveriges Kvinnolobby tillsammans med våra Europeiska systerorganisationer att kvinnors mänskliga rättigheter och jämställdhet integreras i den slutgiltiga överenskommelsen och inte bara läggs vid sidan av som en generell princip. Vi vill se en genusaspekt i alla riktlinjer för implementering av policys samt i finansiella och teknologiska mekanismer. Över två tredjedelar av de 154 länder som bidragit till COP21 har inte inkluderat ett jämställdhetsperspektiv.

Trots EU:s ledande roll i att föra klimatförhandlingarna framåt har jämställdhetsdimensionen lyst med sin frånvaro i debatten på alla nivåer. Den europeiska kvinnorörelsen kräver av EU och dess medlemsländer att arbeta för ett införlivande av Pekingplattformens strategiska mål för kvinnor och miljö, de egna åtagandena för jämställdhet, kvinnors egenmakt och klimatförändringar samt FN:s hållbarhetsmål.

Europeiska Kvinnolobbyn (EWL) har sammanfattat kvinnorörelsens krav inför COP21 i dokumentet ”European Call of Women’s Organisations: For a just, transformative and gender-responsive climate agreement!

Läs även Sveriges Kvinnolobbys uttalande inför klimatförhandlingarna här.