Det globala motståndet mot surrogatmödraskap växer

Idag lanseras den internationella kampanjen Stop Surrogacy Now. Bakom kampanjen står förutom Sveriges Kvinnolobby en rad organisationer, nätverk och personer från hela världen som tillsammans kräver ett slut på den handel med kvinnor och barn som surrogatmödraskap innebär.

Surrogathandel är en växande internationell industri där stora summor omsätts. Nu växer det globala motståndet. Stop Surrogacy Now samlar människorättsorganisationer, forskare, läkare, psykologer, aktivister med flera som tillsammans kräver ett fullständigt stopp för surrogatmödraskap. Kampanjen lanseras i samband med amerikanska Mors dag och vill bland annat sätta fokus på de risker surrogatmamman utsätts för.

– Oavsett hur surrogatmödraskap regleras så innebär det en syn på barn som varor och kvinnor som behållare. Vi vill att Sverige ska ta ledningen i det internationella arbetet för mänskliga rättigheter och motverka handeln med kvinnor och barn, säger Clara Berglund, ordförande i Sveriges Kvinnolobby.

Sveriges Kvinnolobbys medlemsorganisationer tog på årsmötet 2011 beslut om att motverka alla former av surrogatmödraskap. Vi står bakom EU-parlamentets resolution från april 2011 där surrogatmödraskap definieras som ett allvarligt problem som utnyttjar kvinnans kropp och hennes reproduktiva organ.

Mer om den internationella kampanjen #StopSurrogacyNow.

För kommentarer:

Svensk kontakt: info@sverigeskvinnolobby.se eller 070-853 35 90

Internationell kontakt: media@stopsurrogacynow.com

Sveriges Kvinnolobby ingår tillsammans med flera andra organisationer i nätverket Feministiskt nej till surrogatmödraskapLäs mer på kampanjens hemsida och facebooksida.