Digital manifestation för #lönheladagen

Exakt klockan 15:57 på internationella kvinnodagen 8 mars manifesterar vi för jämställda löner! Var med och sprid budskapet på Facebook, Twitter och Instagram: ”Efter kl. 15:57 jobbar kvinnor gratis. Varje dag. Dags för #lönheladagen!”

Se och dela kampanjfilmen.

Teckenspråkstolkad version av filmen.

Runt om i landet arrangeras evenemang och manifestationer. Mer info.

OM KAMPANJEN

Löneskillnaden mellan kvinnor och män är 13,2 %. Det innebär att kvinnor arbetar gratis efter kl. 15:57 varje dag. (Räknat på en arbetsdag mellan kl. 08 och 17). Män har som vanligt betalt hela dagen. Såhär har det sett ut sedan början av 1980-talet. Utvecklingen står i princip still!

Kvinnor har lägre lön än män inom alla sektorer och i stort sett alla yrken på den svenska arbetsmarknaden. Fortfarande tjänar genomsnittskvinnan 4400 kronor mindre än genomsnittsmannen varje månad. Eftersom kvinnor också jobbar mer deltid tjänar en kvinna i genomsnitt 3,6 miljoner kronor mindre än en man under ett arbetsliv.

15:57-rörelsen är en sammanslutning av politiska kvinnoförbund, fackliga organisationer och kvinnorörelsens organisationer som tillsammans arbetar för att även kvinnor ska få lön hela dagen.

Sedan rörelsen bildades för fyra år sedan har lönegapet minskat med 1,1 procentenheter. Vi har rört oss från kl. 15:51 till kl. 15:57. Om vi fortsätter i samma takt når vi jämställda löner först om 53 år.

15:57-rörelsen arbetar för att det ska gå fortare än så, och vi kräver att ambitioner omsätts i kraftfulla åtgärder. Vi kommer att finnas ända tills vi nått jämställda löner och kvinnor får betalt till kl. 17:00.

VÅRA KRAV

Vi i 15:57-rörelsen är ense om att kvinnors arbete och kvinnodominerade yrken värderas lägre på hela arbetsmarknaden. Löneskillnader byggs strukturellt och måste därför ändras strukturellt.

Vi ställer fyra krav:
1. Jämställd föräldraförsäkring
2. Samma rätt till heltid och trygga anställningsformer
3. Årliga lönekartläggningar för alla arbetsgivare med 10 eller fler anställda
4. Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas

KONTAKTA OSS

info@sverigeskvinnolobby.se
08-33 52 47

Se vilka som ingår i rörelsen här.