Digital Release: Rapporten ”Ett steg på vägen”

Datum 06 nov 2020 - 06 nov 2020

Tid 12:00 - 13:00

Välkommen på digital release av rapporten Ett steg på vägen!

Våld är inte oundvikligt, det är förebyggbart. Den 6:e november släpper MÄN och vår medlemsorganisation Unizon rapporten Ett steg på vägen, där de undersökt kommunernas förebyggande arbete mot mäns våld och pandemins påverkan på arbetet.

2014 gjorde Unizon en kartläggning över kommunernas våldspreventiva arbete. Sedan dess har det förebyggande arbetet utvecklats och Sveriges nationella strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor har antagits av regeringen.

Hur har kommunernas våldsförebyggande arbete utvecklats sedan 2014? Hur har arbetet mot mäns våld påverkats av pandemin?

Var med på releasen som sänds på Facebook!

När: Fredag 6 november klockan 12:00-13:00
Var:
https://www.facebook.com/events/3356932284362441

I panel:
Maria Billinger, utvecklingsledare Länsstyrelsen Stockholm
Sofia Liedberg, verksamhetsutvecklare Ungdomsjouren Fria
Sofie Tenser, kvinnofridsutvecklare Eskilstuna Kommun

Moderatorer:

Hanna Nordberg, sakkunnig våldsprevention Unizon
Dennis Nyström, utbildare och verksamhetsutvecklare organisationen MÄN.