Diskrimineringsdagen på Stockholms universitet

Den 28 april är det dags för vårterminens upplaga av Diskrimineringsdagen på Stockholms universitet. Fokus riktas på viktiga och intressanta frågor med koppling till diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen.

Föreläsare med olika yrkesroller, infallsvinklar och erfarenheter kommer att leda seminarier och diskussioner. Sveriges Kvinnolobbys styrelseledamot Aase Smedler deltar och berättar om vårt arbete med Kvinnokonventionen och skuggrapportering. När dagen övergår till kväll fortsätter tillställningen på torsdagspuben på Juristernas Hus.

Diskrimineringsdagen startades 2010, och organiseras och anordnas ideellt av en grupp studenter från olika terminer på juristprogrammet på Stockholms Universitet.

Intresserad? Läs mer här.