DO-kurs i civilsamhällets arbete mot diskriminering

Diskrimineringsombudsmannen bjuder under hösten in till kurser i civilsamhällets arbete för att motverka diskriminering.

Det civila samhället spelar en avgörande roll i arbetet för de mänskliga rättigheterna, men många föreningar saknar kunskap och verktyg för detta arbete. Kursen riktar sig främst till dig som är anställd, förtroendevald eller aktiv medlem i en lokal eller regional förening, i ett nätverk eller en aktionsgrupp i det civila samhället, och som vill arbeta med att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter.

Syftet med denna kurs är ge kunskap om vad civilsamhället kan göra för att motverka diskriminering, hur diskrimineringslagen fungerar och möjligheter till samverkan för att förebygga diskriminering.

Kursen ges i både Uppsala-och Skåneregionen.

Uppsala 18-19 september. Mer information om plats kommer senare.

Skåne 16-17 oktober. Mer information om plats kommer senare.

Mer information och anmälan till kurserna finns här samt här.

Kostnad: 500 kronor per deltagare. Lunch, kaffe och utbildningsmaterial ingår. Deltagarna bekostar själva resor och eventuell logi.

Arrangör: Diskrimineringsombudsmannen (DO) i samverkan med Sensus Studieförbund, Diskrimineringsbyrån Uppsala (DU), Malmö mot Diskriminering (MmD) och Antidiskrimineringsbyrån Helsingborg

Kursledare är Eva Nikell och Maria Boustedt Hedvall, DO, i samverkan med den lokala antidiskrimineringsbyrån i respektive region.