Efter 20 år är Resolution 1325 viktigare än någonsin

Efter 20 år med resolution 1325 är skyddet för kvinnor och flickor i väpnad konflikt viktigare än någonsin!
För 20 år sedan antog FN:s säkerhetsråd Resolution 1325 om kvinnor fred och säkerhet. Resolutionen skyddar kvinnor från könsbaserat våld och sexuella övergrepp och understryker kvinnors roll i freds- konflikts- och efterkonfliktsarbete. Trots att resolutionen trädde i kraft för 20 år sedan, och att länken mellan kvinnors deltagande och hållbar fred är etablerad, fortsätter kvinnor att stå på sidolinjen i fredsförhandlingar. Firandet av 20 årsjubileet sker samtidigt som Coronapandemin riskerar att förvärra nuvarande och skapa fler konflikter. I Jemen har konflikten eskalerat, samtidigt som dödsantalet i Coronaviruset är fem gånger högre än det globala genomsnittet. I kombination med att sjukvårdssystemet kollapsat, utgör konflikten en stor risk för kvinnor att bli utsatta för könsbaserat- och sexuellt våld.
 
Sverige antog en ny handlingsplan för genomförandet av FN:s säkerhetsrådsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet 2015. Nyligen meddelade regeringen att 75 miljoner kronor avsätts för insatser för hållbar fred där kvinnors meningsfulla deltagande utgör en central del. Sveriges Kvinnolobby kräver att arbetet för att säkra kvinnors roll i fredsprocesser och skydda kvinnor från våld i samband med konflikter skalas upp och att implementeringen av resolution 1325 och att övriga resolutioner på området ska förbättras.