Ekonomisk otrygghet för studenter bidrar till ojämställdheten

Studenter som lever på studiemedel går back 285 kronor varje månad. Det visar Sveriges förenade studentkårers (SFS) årliga studentbudget som släpptes i veckan. För studenter med barn är det ofta ännu svårare att få pengarna att räcka till.

Rebecka Stenkvist, ordförande i SFS, skriver att de ser med oro på att en större andel av kostnaderna för högre utbildning läggs på studenters axlar, medan samhällets gemensamma ansvar minskar. För att fler ska våga ta klivet in i högskolan och ha möjlighet att klara av sina utbildningar menar hon att vi istället borde gå åt motsatt håll, mot en större andel studiebidrag.

SFS:s undersökning visar att trots att studielånet har höjts med 1000 kronor går studenter back 285 kronor i månaden. Samtidigt har studenters skuldbörda i många fall växt med nästan en fjärdedel på fem år. För studenter som har barn är den ekonomiska otryggheten ofta större än för studenter som inte har barn. Mest utsatta är föräldrar som är unga, ensamstående eller lever med en partner som har en låg inkomst.

Läs hela Rebecka Stenkvists inlägg som tar upp problematiken kring studenters ekonomiska otrygghet här.