Kvinnors låga pensioner är symptom på ett ojämställt arbetsliv. Hur når vi delat uttag av föräldraförsäkringen, rätt till heltid och förbättrade arbetsvillkor i kvinnodominerade sektorer? Hur påverkar pensionsgruppens förslag kvinnors pensioner? Välkommen till Sveriges Kvinnolobbys seminarium i Almedalen!

Kvinnor har i genomsnitt 30 procent lägre pension än män, och fler än 150 000 kvinnor i Sverige lever på en pension under EU:s fattigdomsgräns. Särskilt drabbade är de allra äldsta kvinnorna, ensamstående och utrikes födda kvinnor. Skillnaderna beror till stor del på den ihållande ojämställdheten i arbetslivet, men förstärks också av att pensionssystemet i sig gynnar män på bekostnad av kvinnor. Nyligen presenterade en parlamentarisk pensionsgrupp förslag om att grundskyddet ska stärkas och pensionsåldern höjas. Vad skulle det betyda för kvinnors pensioner och vilka andra förändringar behövs för att pensionssystemet ska bidra till ekonomisk självständighet livet ut? Hur når vi ett delat uttag av föräldraförsäkringen, rätt till heltid och förbättrade arbetsvillkor i kvinnodominerade sektorer? Välkommen till ett samtal om hur vi riggar ett hållbart pensionssystem som inte behöver kompensera för ett ojämställt arbetsliv!

Medverkande:

Carina Lindfelt, avdelningschef arbetsmarknad, Svenskt Näringsliv
Carina Ohlsson, ledamot socialförsäkringsutskottet, Socialdemokraterna
Clara Berglund, generalsekreterare, Sveriges Kvinnolobby
Solveig Zander, ledamot pensionsgruppen, Centerpartiet
Tobias Baudin, ordförande, Kommunal
Camilla Wagner, moderator, Klara K

Läs mer om seminariet här.