Elvy Svennerstål ny medlem i EWL:s exekutiv

Elvy Svennerstål är Sveriges Kvinnolobbys representant i European Women’s Lobbys styrelse. Under helgens styrelsemöte i Bryssel valdes hon in i EWL:s exekutivkommitté.

EWL:s exekutiv består av sju av styrelsen valda medlemmar. De styr EWL på daglig basis i enlighet med positionsplanen antagen av medlemsorganisationerna. Exekutivmedlemmarna är var och en ansvariga för en tematisk fråga och en arbetsgrupp.

Läs mer om EWL.