Elvy Svennerstål vald till vice ordförande för EWL

Under helgens generalförsamling i Bryssel valdes Elvy Svennerstål från Sveriges Kvinnolobby till vice ordförande för den europeiska kvinnolobbyn, EWL. Österrikiskan Edith Schratzberger-Vecsei valdes samtidigt till ny ordförande. Mötet dominerades av ett stort fokus på situationen för kvinnor på flykt.

Under det styrelsemöte som följde generalförsamlingen valdes Edith Schratzberger-Vecsei från den österrikiska delen av organisationen Medical Women’s International Assosciation till ny ordförande för EWL. Hon efterträder därmed belgiska Viviane Teitelbaum. Elvy Svennerstål från Sveriges Kvinnolobby valdes in i det verkställande utskottet och utsågs till vice ordförande.

– Jag tackar för förtroendet! Med tanke på det motstånd mot kvinnors rättigheter som växer fram runt om i Europa behövs EWL mer än någonsin och det känns fantastiskt att få bidra till organisationens och den nya ordförandens arbete. Jag ser mycket fram emot att få jobba tillsammans med Edith Schratzberger-Vecsei som jag har ett stort förtroende för, kommenterade Elvy Svennerstål.

Sedan ett år tillbaka prioriterar EWL frågan om feministisk ekonomi. Siktet är inställt på att skapa en Purple Pact med förslag för ökad ekonomisk jämställdhet i Europa. Under generalförsamlingens första dag fick utvalda koordinationer presentera sina bästa förslag på området. Elvy Svennerstål från Sverige berättade om behovet av ett EU-direktiv om föräldraförsäkring och betydelsen av öronmärkta månader för båda föräldrarna.

Men det var ändå migration och integration som var de viktigaste frågorna under generalförsamlingen. Under ett event på den svenska representationen i Bryssel lanserade EWL rapporten Women’s Voices som handlar om situationen för kvinnor på flykt runt om i Europa. Rapporten ger förslag på åtgärder som ökar tryggheten för asylsökande kvinnor och flickor. Bland annat kräver EWL att asylboenden och andra institutioner ska erbjuda utrymmen och toaletter dit bara kvinnor har tillträde, att personalen ska vara utbildade för att bemöta kvinnor som utsatts för våld och övergrepp samt att kvinnor ska få information om sin rättigheter så snart de kommer till ett EU-land. Rapporten bygger delvis på kartläggningar som tagits fram av EWL:s olika koordinationer. Den kartläggning som gjorts i Sverige visar att också här har kvinnor och flickors perspektiv glömts bort.

-Jag hoppas att också Sveriges regering läser rapporten och tar till sig av rekommendationerna, sa Elvy Svennerstål.

Hela rapporten, som har tagits fram i samarbete med organisationen Women’s Refugee Commission, finns att läsa här.

Senare under generalförsamlingen antogs också en emergency motion, alltså ett särskilt brådskade förslag, som handlade om att EU och medlemsstarna borde bygga ut UNHCR:s kvotflyktingsystem och särskilt prioritera kvinnor och flickor. Motionen lades fram av Sveriges Kvinnolobby med stöd från en rad andra koordinationer och antogs enhälligt.

– Det är roligt att vår motion fick så starkt stöd från generalförsamlingen! Förslagen, som bland annat handlar om att skapa tryggare vägar till Europa, är ett bra komplement till EWL:s arbete om säkerhet och trygghet för de kvinnor som redan lyckats ta sig hit, kommenterade Elvy Svennerstål som presenterade motionen och som sitter i både Sveriges och EWL:s styrelser.

Läs mer om Europeiska Kvinnolobbyn här eller på EWL:s hemsida.

Sveriges Kvinnolobbys emergency motion till EWL:s generalförsamling.