Sveriges Kvinnolobby, tillsammans med andra, uppmanar regeringen att inte byta namn på brottet våldtäkt. I ett utredningsförslag föreslås en förändring av rubriceringen våldtäkt till sexuella övergrepp och att sexuellt tvång ska rubriceras som sexuell kränkning. Vi befarar att dessa ändringar kommer att få förödande konsekvenser för våldtagna barn och vuxna.

I ETC-tidningarna den 6 december uttryckte flera kvinnorättsorganisationer oro över att regeringen i sin kommande proposition för ny sexualbrottslagstiftning kan ha lyssnat på utredningsförslaget om att ändra brottsrubriceringarna på våldtäkt och sexuellt tvång. Utredningen hävdar att förövaren och den utsatta kan ha svårigheter att känna igen sig i ordet våldtäkt. Att rubriceringen ska få avgöras av vad förövaren kan känna igen sig i är inget annat än befängt. Inte vid någon annan brottsrubricering resonerar vi så. Våldtäkt är ett av våra grövsta brott. Genom att ersätta begreppet med sexuella övergrepp riskerar brottets allvarliga karaktär att urvattnas.

Vår förhoppning är att regeringen lyssnat på flera av de remissinstanser, bland annat Södersjukhuset, Unizon, Roks, Sveriges Kvinnolobby, S-kvinnor och Centerkvinnorna, som motsätter sig förslaget om ändring av brottsrubriceringen. Låt oss slippa en proposition med en sådan ändring. Allt annat är att förminska våldet och de utsattas upplevelse. Läs hela artikeln här.

Läs Sveriges Kvinnolobbys remissyttrande på betänkandet här.